homenewsonasserwistechnologiainstrukcjepromocjegdzie kupićcennik

Gwarancja

Firma Answer Products będąca producentem amortyzatorów Manitou zapewnia, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Jednocześnie firma Answer Products udziela 2-letniej gwarancji na swoje produkty pierwszemu właścicielowi (na produkty kupione poza krajami UE obowiązuje 1 rok gwarancji). W ramach gwarancji uszkodzony produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. O trybie naprawy decyduje upoważniony do tego przedstawiciel - firma WIGWAM S.C.. Gwarancja ta obejmuje wszystkie amortyzatory Answer-Manitou. Podstawą do złożenia reklamacji jest dowód zakupu, określający datę zakupu i pozwalający na identyfikację nabytego produktu (numer fabryczny). W przypadku amortyzatorów montowanych seryjnie do roweru, wymagana jest gwarancja i dowód zakupu roweru. Amortyzator jest dostarczany do serwisu na koszt właściciela.

Ograniczenia Gwarancji
- Amortyzatory powinny być serwisowane (tylko autoryzowanych serwisach) regularnie i zgodnie z instrukcja obsługi. Brak właściwej troski i postępowanie niezgodne z instrukcją może być przyczyną nie uznania roszczenia gwarancyjnego.
- Fakt wykonania przeglądu (tylko w autoryzowanym serwisie) powinien być odnotowany w karcie gwarancyjnej i potwierdzony paragonem.
- Gwarancja wygasa w przypadku: dokonywania samodzielnych modyfikacji lub napraw lub użytkowania niezgodne z przeznaczeniem, oraz gdy amortyzator brał udział w wypadku.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w transporcie.
- Gwarancja nie będzie uznana, jeśli stwierdzi się brak numerów seryjnych ( np. zostały usunięte).
- Gwarancja nie obejmuje skutków zużycia amortyzatorów na skutek eksploatacji.