homenewsonasserwistechnologiainstrukcjepromocjegdzie kupićcennik

Gwarancja

Firma Answer Products będąca producentem amortyzatorów Manitou
zapewnia, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i
produkcyjnych. Jednocześnie firma Answer Products udziela 2-letniej
gwarancji na swoje produkty pierwszemu właścicielowi (na produkty
kupione poza krajami UE obowiązuje 1 rok gwarancji). W ramach gwarancji
uszkodzony produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. O trybie
naprawy decyduje upoważniony do tego przedstawiciel - firma WIGWAM
S.C.. Gwarancja ta obejmuje wszystkie amortyzatory Answer-Manitou.
Podstawą do złożenia reklamacji jest dowód zakupu, określający datę
zakupu i pozwalający na identyfikację nabytego produktu (numer
fabryczny). W przypadku amortyzatorów montowanych seryjnie do roweru,
wymagana jest gwarancja i dowód zakupu roweru. Amortyzator jest
dostarczany do serwisu na koszt właściciela.

Ograniczenia Gwarancji
- Amortyzatory powinny być serwisowane (tylko autoryzowanych serwisach)
regularnie i zgodnie z instrukcja obsługi. Brak właściwej troski i
postępowanie niezgodne z instrukcją może być przyczyną nie uznania
roszczenia gwarancyjnego.
- Fakt wykonania przeglądu (tylko w autoryzowanym serwisie) powinien
być odnotowany w karcie gwarancyjnej i potwierdzony paragonem.
- Gwarancja wygasa w przypadku: dokonywania samodzielnych modyfikacji
lub napraw lub użytkowania niezgodne z przeznaczeniem, oraz gdy
amortyzator brał udział w wypadku.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w transporcie.
- Gwarancja nie będzie uznana, jeśli stwierdzi się brak numerów seryjnych ( np. zostały usunięte).
- Gwarancja nie obejmuje skutków zużycia amortyzatorów na skutek eksploatacji.